O predavačici

Martina Konosić Lakić diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Zvanje magistra znanosti stječe na Postdiplomskom studiju Organizacije i managementa.  Aktivno sudjeluje u organizaciji poslovnih procesa, prezentacija, edukacija i coachinga prodajnog tima. Kroz program Poslovne škole stječe diplomu Općeg menadžmenta- Business Certficate - Business Education Programm, a dodatno se usavršava i u području komunikacijskih vještina - London school of Public Relations te polazi više raznih edukacija, radionica i tečajeva iz područja prodajnih vještina, upravljanja odnosom s klijentima, trenerskih vještina i sl.