Teme

Komunikacijske vještine 
a) Što je komunikacija?
b) Želiš nešto reći, a ne znaš kako prenijeti poruku?
c) Što je aktivno slušanje?
d) Pisana vs. usmena komunikacija – koju koristiti i kada?
e) Asertivnost u komunikaciji – zašto biti asertivan?

Komunikacijske vještine ne obuhvaćaju samo govor, već generalno razumijevanje naše okoline. Komunikacija je složen proces u kojem rijetko vodimo računa o svim dijelovima – govor, pisanje, neverbalna komunikacija, publika… Polaznici će dobiti uvid u to što znači komunikacija, koji su njezini dijelovi, ali i ciljevi. Bez aktivnog slušanja, nema dobre komunikacije stoga ćemo proći zašto je važno slušati, koja je razlika između pisane i usmene komunikacije te na koji način reći što stvarno želimo ili ne želimo.

Neverbalna komunikacija (tips & tricks)
a) Što govori lice u komunikaciji?
b) Što govori tijelo u komunikaciji?
c) Što govori odjeća u komunikaciji?

Prema nekim istraživanjima, neverbalna komunikacija ima veću važnost od verbalne u odnosu 90:10 posto. Polaznici će kroz primjere naučiti zašto toliko obraćamo pažnju na način na koji ljudi govore, nego na to što govore. Upravo iz tog razloga, proći ćemo koji su dijelovi neverbalne komunikacije te što nam govori lice, tijelo i odjeća u komunikaciji.  

Javni nastup 
a) Kako pobijediti strah od javnog nastupa?
b) Kako se pripremiti za javni nastup?
c) Kako napisati i održati govor?

Javni nastup ponekad može izazvati veliku količinu stresa i nelagode. Kako izbjeći napetost prije javnog nastupa? Polaznici će naučiti kako se kvalitetno pripremiti za nastup, od govora, materijala te neočekivanih situacija.   

Konflikti – rješavanja konflikata i stresa
a) Što kada nastane konflikt?
b) Komunikacija s osobom/osobama s kojima se konflikt dogodio?
c) Kako izbjeći stres na poslu?

Kako konflikti utječu na naš rad? Kako ih izbjeći, a kada se dogode, kako ih riješiti? Ovo su samo neka od pitanja na koja ćemo pružiti odgovor kako bi polaznici naučili kako prepoznati konfliktnu osobu te kako se suočiti s osobom/ama s kojom se konflikt dogodio.                                  

Interna komunikacija 
a) Zašto je važna interna komunikacija
b) Kako komunicirati sa šefovima
c) Kako komunicirati s kolegama i vanjskim suradnicima

Bez obzira na to čime se tvrtka bavi, interna komunikacija je iznimno važan dio poslovnog okruženja. Polaznici će naučiti koji su kanali interne komunikacije te kako komunicirati s nadređenima u tvrtki, a kako s kolegama i klijentima. Cilj je naučiti razlikovati kome se obraćamo te kako komunikacijom prepoznati potrebe ljudi s kojima komuniciramo.     

Radionice 

A) Predstavljanje proizvoda partnerima vs. korisnicima
B) Prepoznavanje potreba korisnika
C) Komunikacijske vještine – slušanje vs. govor
D) Mail vs. Razgovor uživo
E) Neverbalna komunikacija