Koordinator društvenih mreža

Po završetku programa dobit ćeš Uvjerenje o usavršavanja, propisano od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, koje omogućuje upis zvanja u radnu knjižicu

Društvene mreže postale su sve važniji i nezaobilazni kanal komunikacije između tvrtke, branda ili pojedinca s korisnicima, konzumentima ili obožavateljima. Tvrtke svojim svakodnevnim sudjelovanjem u aktivnostima na društvenim mrežama osnažuju svoj vizualni identitet, stvaraju povjerenje i bliskost te aktivno komuniciraju s ostalim korisnicima, što u konačnici vodi do veće posjećenosti web stanice, boljeg smještaja na tražilicama, kao i do povjerenja kupaca.

Portal za zapošljavanje, MojPosao, proveo je istraživanje na uzorku od 50 predstavnika tvrtki i marketinških agencija o trendovima zapošljavanja u području marketinga. Pokazalo se da unutar poslova Internet marketinga  postoji  povećan interes poslodavaca za segment poslova kooridinatora/ice društvenih mreža.

Više od polovice poslodavaca sudionika istraživanja (52%) u proteklih su godinu dana zapošljavali osobe na poslovima u digitalnom marketingu.

Kada zapošljavaju u digitalnom marketingu, poslodavci očekuju da zaposlenici imaju širok spektar specifičnih znanja i vještina  o marketingu na društvenim mrežama, online komunikaciji s potrošačima, te poznavanje postupaka i alata za rad na društvenim mrežama. Nadalje većina ispitanika smatra da postoji manjak stručno osposobljenog kadra željenog profila poslova. 

Kompetencije koje polaznik stječe

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

Polaznik će:

 • Koristiti društvene mreže za pristup novim potrošačima
 • Stvoriti  i oblikovati objavu za povećanje publiciteta na društvenim mrežama
 • Prilagoditi on line komunikaciju specifičnostima različitih društvenih mreža
 • Sudjelovati u izradi i provedbi marketing plana na društvenim mrežama
 • Sudjelovati u izradi i provedbi strategije nastupa na društvenim mrežama
 • Provesti  mjerenje i evaluaciju uspješnosti strategije nastupa na društvenim mrežama
 • Koristiti alate za upravljanje društvenim mrežama i on-line zajednicom
 • Primijeniti mjere sigurnosti na radu i pružiti prvu pomoć

Uvjet upisa

U program osposobljavanja mogu se upisati punoljetne osobe s najmanje završenom:

 • srednjom stručnom ili školskom spremom
 • poznavanje rada na računalu, što polaznik dokazuje provjerom u ustanovi ili odgovarajućom potvrdom.

Trajanje programa i način izvođenja nastave

Program osposobljavanja traje 160  sati i može se realizirati redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Program uključuje teorijski dio programa u trajanju od 80 te vježbe u trajanju od 40 sata. Praktična nastava izvodi se u ukupnom trajanju od 40 sati pod nadzorom mentora.

Nastavni plan

 • Uvod u društvene mreže
 • Odnosi s javnošću i medijima
 • Marketing na društvenim mrežama – SMM (Social Media Marketing)
 • Strategija nastupa na društvenim mrežama
 • Alati za upravljanje društvenim mrežama 
 • Zaštita na radu
 • Praktična nastava