Kompetencije koje polaznik stječe

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

Polaznik će:

  • Koristiti društvene mreže za pristup novim potrošačima
  • Stvoriti  i oblikovati objavu za povećanje publiciteta na društvenim mrežama
  • Prilagoditi on line komunikaciju specifičnostima različitih društvenih mreža
  • Sudjelovati u izradi i provedbi marketing plana na društvenim mrežama
  • Sudjelovati u izradi i provedbi strategije nastupa na društvenim mrežama
  • Provesti  mjerenje i evaluaciju uspješnosti strategije nastupa na društvenim mrežama
  • Koristiti alate za upravljanje društvenim mrežama i on-line zajednicom
  • Primijeniti mjere sigurnosti na radu i pružiti prvu pomoć