MODULI PROGRAMA

Modul 1: Selekcija uspješnog prodavača

Modul 2: Od sjajnog prodavača do managera prodaje

Modul 3: Stilovi vođenja prodavača ovisno o motivaciji i kompetencijama

Modul 4: Delegiranje i povratna informacija

Modul 5: Alati u vođenju tima prodavača