Selekcija uspješnog prodavača

Voditelj/direktor ste prodajnog tima i vaš početni zadatak u opisu posla voditelja je odabrati dobrog, odnosno uspješnog prodavača. Već pri samoj pomisli na to ste krajnje zabrinuti i pomalo vas hvata panika jer ste svjesni kako je odabir prave osobe koja će u što kraćem roku što samostalnije postizati zadane rezultate obično dugotrajan i iscrpljujući postupak? A strateško planiranje njihova zapošljavanja još težim? Pogrešan odabir prodavača negativno djeluje na vaš prodajni plan i rezultat te košta vremena i novaca. A situaciju dodatno komplicira i činjenica da sve prodaje nisu iste, one se međusobno razlikuju, a vi trebate prepoznati koji prodajni pristup je najbolji za proizvod/uslugu koju vi prodajete i kojeg želite koristiti u vašem timu kako biste došli do traženih rezultata. I tek tada, u skladu s odabranim prodajnim pristupom, trebate krenuti s odabirom profila prodavača kojeg ćete zaposliti.

Specifčnost ove edukacije je što će vam pomoći da shvatite i preuzmete odgovornost za svoj prodajni tim od samog početka (selekcije) kako biste već u tom početnom koraku sebi kao voditelju smanjili rizik od zapošljavanja pogrešnih prodavača. Zajednički ćemo upoznati različite prodajne pristupe koji zahtijevaju prodavače različitog profila; naučiti ”iščitavati” CV kandidata kao i kako i što reći u telefonskom pozivu kandidatu na intervju; upoznat ćemo i naučiti koristiti selekcijski upitnik kao alat koji će Vam pomoći u vođenju selekcijskog intervjua i samom zapošljavanju prodavača, a njegovo ćemo ispunjavanje i mogućnosti primjene vježbati tijekom edukacije.

Sadržaj treninga:

 • Razlike u profilima prodavača ovisno o prodajnom pristupu
 • Proces zapošljavanja – ukratko kroz svih 5 profila prodavača, detaljno na primjeru konzultativne (savjetodavne) prodaje:
 • kako čitati CV?
 • telefonski poziv kandidata na intervju
 • korištenje upitnika na selekcijskom intervjuu (konkretna vježba!!)
 • probni rad s potencijalnim kandidatima
 • Aktivno traženje novih prodavača
 • Strateški pristup zapošljavanju/selekciji prodavača 

Pohađanjem treninga ćete:

 • preuzeti odgovornost za svoj prodajni tim od samog starta (selekcije)
 • sebi kao voditelju smanjiti rizik pri selekciji
 • maksimizirati mogućnost odabira najboljih kandidata
 • upoznati različite prodajne pristupe koji zahtijevaju prodavače različitog profila
 • ovladati procesom zapošljavanja i upitnikom za selekcijski intervju kojim ćete selekcijski proces voditi na efikasan način
 • usvojiti strateški pristup planiranju zapošljavanja prodavača

Kome je trening namijenjen:

 • Voditeljima i direktorima prodajnih timova, HR-funkcija, direktorima i voditeljima tvrtki i svima zainteresiranima koji sudjeluju u selekcijskom procesu pri zapošljavanju prodavača

Način realizacije:

 • interaktivna ppt prezentacija
 • diskusija
 • rad na konkretnom alatu za selekciju/vođenje selekcijskog intervjua
 • prenošenje konkretnih iskustva trenera