IV. MODUL: RAZGOVOR ZA POSAO

  • Bliža priprema za razgovor za posao
  • Najčešća pitanja 
  • Tehnike odgovaranja
  • Simulacija intervjua