Sadržaj edukacije

  • Kako započeti s traženjem posla?
  • Gdje tražiti posao?
  • Što je životopis?
  • Što je motivacijsko pismo?
  • Kako poslodavac pristupa životopisu i motivacijskom pismu?
  • Kako aplicirati za posao?
  • Priprema za intervju
  • Najčešća pitanja na razgovoru za posao
  • Tehnike odgovaranja

Edukacija se izvodi na interaktivan način: sudionike se uključuje u raspravu te im se daje mogućnost postavljanja pitanja tijekom trajanja radionice kako bi se sadržaj maksimalno individualizirao (imajući na umu postavljeni vremenski okvir od 3 sata).