Kome je namijenjena

Radionica je namijenjena svima koji žele unaprijediti svoje prodajne vještine, naučiti kako komunicirati s članovima uprave, menadžerima, ali i onima na nižim pozicijama. Svima koji žele saznati zašto je networking danas iznimno važan za uspjeh, jer nije važno samo što znamo, nego i koga znamo. I za kraj, svima koji žele naučiti kako organizirati i voditi event.