Struktura i ciljevi seminara

Seminar je strukturiran kao kombinacija predavanja, grupnog rada, individualnog rada, igranja uloga i raspravljanja. Ukupno trajanje je dva dana (16 školskih sati). Cijeli se seminar održava na engleskom jeziku. Namijenjen je svima koji žele dobiti uvid u ključne faktore odnosa s kupcima i razviti visokokvalitetan odnos s kupcima koji je ključan u današnjem poslovanju.

Ovaj seminar polaznicima će pomoći:

  • Ostvariti bolje rezultate prodaje
  • Razumjeti psihologiju procesa kupnje
  • Razumjeti želje i motivaciju različitih vrsta kupaca
  • Uspostaviti dobar odnos s različitim vrstama kupaca
  • Izgraditi samopouzdanje u prodaji
  • Identificirati i prevladati zapreke u prodajnom procesu
  • Identificirati pravo vrijeme za prodaju