Edukacijski moduli

MODUL 1:
Odnosi s javnošću (povijest odnosa s javnošću, definicija odnosa s javnošću, vrste odnosa s javnošću, osnove odnosa s javnošću)

MODUL 2:
Odnosi s javnošću u neprofitnom sektoru ( specifičnosti, metode, etičnost, primjeri)

MODUL 3:
Odnosi s medijima (odnosi s novinarima, tehnike odnosa s medijima, adrema, objava za medije, informativni materijali, konferencija za medije, nastupi u medijima, neverbalna komunikacija, press clipping)

MODUL 4:
Stvaranje PR sadržaja ( copywriting , strategija i tehnike pisanja, kombinacija vizualne komunikacije i tekstualne poruke)

MODUL 5:
Event management , lobiranje, sponzorstva i donacije ( karakteristike marketinških evenata, planiranje i provođenje evenata, analiza, istraživanje, planiranje, ostvarivanje sponzorstva i osiguravanje donacija)

MODUL 6:
Javne kampanje i inovativno komuniciranje ( online i offline kampanje, komunikacijski alati, crowdsourcing, gerilski marketing)

MODUL 7:
Krizno komuniciranje ( definicija krize, utjecaj krize na poslovanje, odnosi s javnošću u vrijeme krize, krizni menadžment)