Ciljevi i krajnji korisnici:

Cilj je osposobiti polaznike za samostalno vođenje i kontroliranje rada udruge te upoznavanje sa Zakonom o udrugama i Zakonom o volontiranju.

Edukacija je namijenjena pojedincima, članovima organizacija i/ili zaposlenicima u udrugama te svima onima koji razmišljaju o osnivanju udruge.

Edukacijom će polaznici:
1. Naučiti osnovne pojmove vezane uz poslovanje udrugama
2. Upoznati se s potrebnim administrativnim evidencijama
3. Naučiti i primijeniti zakonske regulative koje se odnose na poslovanje udruga
4. Razumjeti organizacijsku strukturu udruge
5. Upoznati se s osnovnim pojmovima vezanim uz računovodstvo i financijskim upravljanjem udrugama
6. Naučiti primjenjivati proces financijskog planiranja
7. Upoznati se s pojmom menadžmenta ljudskih resursa kao i menadžmenta volontera