Uvjet upisa

U program osposobljavanja mogu se upisati punoljetne osobe s najmanje završenom:

  • srednjom stručnom ili školskom spremom
  • poznavanje rada na računalu, što polaznik dokazuje provjerom u ustanovi ili odgovarajućom potvrdom.