Edukativni moduli

Sukladno projektnim prijedlozima polaznika prilagodit ćemo edukacije individualnim pristupom kako bi svaki projekt dobio prostor za konkretan razvoj. 

1. MODUL - OPERATIVNI PROGRAM, PROJEKT I PROJEKTNI CIKLUS
Osnovne definicije i smjernice europskih, nacionalnih i lokalnih strategija i operativnih programa. Osnovni pojmovi projektnog ciklusa i menadžmenta te definiranje projektne ideje polaznika. Definiranje općih i specifičnih ciljeva projekta, razumijevanje Uputa za prijavitelje i svih ostalih informacija potrebnih za prijavu projekta.
2. MODUL - ANALIZA PROJEKTNE IDEJE
Utvrđivanje prihvatljivosti kroz natječajnu dokumentaciju te testiranje ukupnih rezultata projektnog
prijedloga. Definiranje unutarnjih i vanjskih čimbenika koji utječu na razvoj projektnih aktivnosti te alati
za njihovo upravljanje.

3. MODUL - PRIPREMA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
Planiranje grupa aktivnosti i njihova detaljna razrada kroz vremenski period trajanja projekta. Utvrđivanje potrebnih vještina i kvalifikacija projektnog tima te ukupnih troškova projektnih aktivnosti.

4. MODUL - DEFINIRANJE POTREBNIH RESURSA I ODRŽIVOSTI PROJEKTNE PRIJAVE
Utvrđivanje potrebnih vještina i kvalifikacija projektnog tima te ukupnih troškova projektnih aktivnosti.
Definiranje elemenata održivosti projektne prijave te načina praćenja rezultata i učinaka projekta.

5. MODUL- PROVEDBA PROJEKTA
Utvrđivanje potrebnih resursa i vremenskog angažmana svih dionika prilikom provedbe projekta.
Detaljna analiza vremenskog okvira provedbe i podjele detaljnih zadataka unutar projektnog tima.
Upoznavanje s procesom javne nabave.