Edukativni moduli

MODUL 1. OSNOVNI POJAVNI OBLICI PRAVNIH OSOBA I ZAKONODAVNI OKVIR
Upoznavanje s osnovnim pojmovima vezanih uz pojavne oblike organizacije(pravnih i fizičkih oblika), potrebnim Zakonima te utvrđivanje razlike između istih

MODUL 2. RADNI ODNOSI I LJUDSKI RESURSI
Upravljanje ljudskim resursima, radno angažiranje vanjskih suradnika, obveze organizacije kao
poslodavaca.

MODUL 3. POSLOVNA ADMINISTRACIJA
Upoznavanje s osnovnom poslovnom administracijom, ulaznim i izlaznim računima, blagajnom, putnim nalozima te ostalom potrebnom poslovnom administracijom.

MODUL 4. PROJEKTNA ADMINISTRACIJA
Upoznavanje s osnovnom projektnom administracijom, proračunom projekta, financijskim izvještajem projekta te potrebnom dokumentacijom za izvještavanje projekta.