Uspješna prodaja putem odnosa

Sadržaj treninga:

  • Uvod u Relationship selling
  • Proces razvijanja odnosa i prodaje putem odnosa
  • Alat: Piramida odnosa
  • Emocionalni račun
  • Važnost emocionalne inteligencije kod izgradnje odnosa
  • Šest dijelova osobnosti i njihov utjecaj na odluku o kupnji
  • Značajke dijelova osobnosti, obrasci ponašanja, potrebe i razmišljanja svojstveni za njih
  • Utjecaj osobnosti klijenta na proces donošenja odluka – ostvarivanje rezonancije s klijentom
  • Strukturirana izgradnja odnosa – ključne informacije o klijentu i aktivnosti na temelju njih
  • Prilagodba pojedinom tipu radi uspostavljanja kvalitetnijih odnosa i efikasnijih prodajnih aktivnosti

U sklopu modula moguća je izrada prodajnog profila za svakog polaznika kao podloga za bolje poznavanje sebe u prodajnim situacijama, te individualnih područja razvoja za kvalitetniju komunikaciju s ostalim tipologijama klijenata