Program edukacije

Modul A 

BIG PICTURE FOR ROADMAP

Kroz prvi modul prolazi se planiranje regionalnog razvoja prema razvojnim politikama Europske Unije - kako organizirati razvojnu agenciju koja će biti spremna u svakom trenutku prijavljivati se na javne natječaje za sufinanciranje od strane EU. 

1. KORAK: Pregled potencijalnog razvoja

Stručno i menadžersko osoblje dobit će pregled potencijalnih razvojnih fondova te "širu sliku" razvojnih resursa kako bi se olakšalo daljnje planiranje razvoja. 

2. Korak: priprema projekta na fondove

Svaki javni natječaj ima svoja pravila, svrhu i ciljeve te svaki projekt mora biti visoke kvalitete kako bi zadovoljio uvjete sufinanciranja, što se postiže dobrim poznavanjem programa, pristupom evaluacije projekta te logikom intervencije projekta. Kroz ovaj korak, stručno osoblje će dobiti znanje o tome što je potrebno za dobar projekt, kako bi se operativna implementacija zahtjeva za sufinanciranje organizirala u smjeru uspješne primjene projekta.

Modul B 

Koristeći stečena znanja, razvijaju se ideje i projekti prema potrebama regije, revidiraju postojeći projekti te razmatraju potencijali. Modul se održava u skladu s razvojnim politikama i logikom projekta te se izrađuje akcijski plan i pripremaju konkretni projektni prijedlozi.

PRAKTIČNI DIO

3. Korak: Priprema akcijskog plana

Analiza postojeće situacije u području strateškog planiranja u lokalnom okruženju i analiza postojećih i potencijalnih projekata i regionalnih potreba. 

4. Korak: Priprema konkretnih projekata

Priprema konkretnih projekata prema listi ideja i postojećih fondova, programa, interesa stranih investitora.