Trajanje programa

Edukacijski program sastoji se od dva modula koji se provode svaki kroz dva dana edukacije.

Modul A - 2 dana

BIG PICTURE FOR ROADMAP

Modul B - 2 dana

PRAKTIČNI DIO