Ciljevi seminara

Na ovoj edukaciji polaznici će naučiti: 

  • Što je i zašto je važno planiranje ljudskih potencijala
  • Koje faze obuhvaća postupak zapošljavanja
  • Što je regrutiranje
  • Kako izraditi dobar oglas
  • Koje su metode selekcije
  • Što je intervju i kako se za njega pripremiti