Program seminara

Uvod u edukaciju

  • Što je pojam upravljanja ljudskim potencijalima,
  • Važnost planiranja ljudskih potencijala

Proces zapošljavanja-pregled

  • Regrutiranje
  • vježba: izrada oglasa

 Faze selekcijskog postupka

  • Intervju kao metoda selekcije 
  • vježba: intervju            

Završetak postupka selekcije

  • Zapošljavanje najboljeg kandidata