Samostalni računovođa

Po završetku programa dobit ćeš Uvjerenje o usavršavanja, propisano od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, koje omogućuje upis zvanja u radnu knjižicu

Posao samostalnog računovođe deficitarno je zanimanje unutar svih  poslova za koje se traži obrazovni profil ekonomista u rangu srednjeg, višeg i visokog obrazovanja. Također je evidentna potreba pojedinaca prethodno zaposlenih na sličnim poslovima za formaliziranjem vještina i znanja koje posjeduju te njihovim proširenjem.

Računovođa, za razliku od knjigovođe, samostalno odlučuje i bira najpovoljnije računovodstvene alternative te ima znanje, vještine i pripadajuću samostalnost i odgovornost za samostalno sastavljanje završnog računa i godišnje prijave poreza na dobit.

Program je koncipiran tako da polaznika usavršava (educira) za djelotvorno vođenje svih poslovnih knjiga uz primjenu računalnog softvera za računovodstvo te za sastavljanje svih financijskih izvješća, od godišnjih financijskih izvješća do izvješća za potrebe podnošenja poreznoj upravi i drugim relevantnim institucijama. Polaznik pritom stječe sposobnost samostalnog odlučivanja i odabira najpovoljnijih alternativa računovodstvenih politika u početnom i naknadnom priznavanju i mjerenju pozicija financijskog položaja i financijske uspješnosti poduzeća. 

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Samostalni računovođa". Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Samostalni računovođa". Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Kompetencije koje polaznik stječe

Polaznik će:

 • Primijeniti određene računovodstvene politike u priznavanju, vrednovanju i naknadnom mjerenju pozicija financijskog položaja (dugotrajna i kratkotrajna imovina, kapital i obveze) te financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)
 • Usporediti efekte primjene računovodstvenih alternativa na iskazane pozicije financijskog položaja (imovina, kapital i obveze) i financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)
 • Odabrati najpovoljnije računovodstvene politike koje osiguravaju pouzdan i ispravan prikaz pozicija financijskog položaja (imovina, kapital i obveze) i financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)
 • Sintetizirati informacije iz računovodstvenih evidencija u financijske izvještaje i izraditi godišnju prijavu poreza na dobit
 • Koristiti računovodstvene aplikacije za vođenje poslovnih knjiga.

Uvjeti upisa

U program usavršavanja za poslove samostalnog/e računovođe/tkinje može se upisati

osoba koja ima 18 godina i:

 • Završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju za zanimanje ekonomist/ica ili komercijalist/ica;
 • Završenu bilo koju srednju školu u četverogodišnjem trajanju i najmanje dvije godine radnog iskustva na knjigovodstvenim i srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca i uz prethodnu provjeru osposobljenosti (test znanja) u ustanovi.

Trajanje programa i način izvođenja nastave

Program osposobljavanja traje 204 sata i može se realizirati redovitom nastavom.

Program uključuje teorijski dio programa u trajanju od 45 te vježbe u trajanju od 39 sati. Praktična nastava izvodi se u ukupnom trajanju od 120 sati pod nadzorom mentora.

Nastavni plan

 • Regulativni okvir računovodstva
 • Računovodstvo imovine, kapitala i obveza
 • Računovodstvo proizvodnje, trgovine i financijskog rezultata
 • Računovodstvo na računalu
 • Zaštita na radu
 • Praktičan rad u trgovačkom društvu djelatnosti proizvodnje
 • Praktičan rad u trgovačkom društvu djelatnosti trgovine
 • Praktičan rad u trgovačkom društvu uslužne djelatnosti

Prednosti poslovnih edukacija u EdukaCentru

Prilagođeni tečajevi. Tečajevi su prilagođeni trenutnim kompetencijama polaznika stoga možeš biti siguran da nećeš gubiti vrijeme na materijale koji nisu prilagođeni tvom predznanju i mogućnostima.

Grupna nastava. Svoje nove poslovne vještine možeš učiti na grupnoj nastavi gdje odmah imaš priliku koristiti naučeno u komunikaciji s drugim polaznicima. Takav pristup edukaciji pomoći će ti sagledati problematiku iz različitih perspektiva i olakšati put do kreativnih rješenja.

Individualna nastava. Osim grupne, Edukacentar nudi i mogućnost individualne nastave što dodatno ubrzava tvoj dolazak do cilja. Dok pohađaš individualnu nastavu nisi ograničen brojem sati ili razinom znanje ostatka grupe te potpuno možeš prilagoditi termine svojim obvezama.

Nastava na lokaciji ili online. Osim nastave u suvremenim učionicama na našoj lokaciji, postoji i mogućnost organiziranja nastave na lokaciji koja tebi više odgovara. Uz to, organiziramo i online edukacije za strukturirano i organizirano učenje iz udobnosti vlastitog doma.

Stjecanje novog zvanja. Po završetku određenih programa dobit ćeš Uvjerenje o osposobljavanju/usavršavanju propisano od Ministarstva znanosti i obrazovanja koje omogućuje upis zvanja u radnu knjižicu.

Probni sat. Ako i dalje nisi siguran jesu poslovne u Edukacentru primjerene za tebe ili tvoje zaposlenike, postoji i mogućnost dogovaranja probnog sata tijekom kojeg se možeš osobno uvjeriti u sve nabrojane prednosti.