Nastavni plan

  • Regulativni okvir računovodstva
  • Računovodstvo imovine, kapitala i obveza
  • Računovodstvo proizvodnje, trgovine i financijskog rezultata
  • Računovodstvo na računalu
  • Zaštita na radu
  • Praktičan rad u trgovačkom društvu djelatnosti proizvodnje
  • Praktičan rad u trgovačkom društvu djelatnosti trgovine
  • Praktičan rad u trgovačkom društvu uslužne djelatnosti