Ciljevi seminara

Cilj seminara je upoznati polaznike s najčešćim dostupnim oblicima profesionalnog obavljanja djelatnosti i obilježjima svakog od njih. Kroz edukaciju, pružaju se informacije o načinima i uvjetima za obavljanje djelatnosti, troškovima bavljenja djelatnošću i mogućnostima korištenja bespovratnih sredstava. 

Poseban naglasak stavljen je na potporu za samozapošljavanje kao prvu bespovratnu financijsku potporu koja je na raspolaganju nezaposlenim osobama koje kreću u privatne poduzetničke vode, pri čemu polaznici dobivaju detaljne informacije o potpori, obrascima i ostaloj potrebnoj dokumentaciji, načinu prijave, te druge korisne informacije koje su ključne prilikom uspješnog apliciranja za dobivanje sredstava.