Upravljanje projektima

Jeste li znali da u SAD-u na svaku uloženu milijardu dolara 122 milijuna budu izgubljena zbog pogrešaka u upravljanju projektom? Svladajte tehnike project managementa i uštedite vrijeme i novac.

Seminar je namijenjen voditeljima projekata, projektnim suradnicima i svima koji sudjeluju u provedbi projekata, neovisno o vrsti djelatnosti, projekata ili izvora financiranja. Znanja koja će polaznici steći univerzalna su i primjenjiva na provedbu projekata malih i srednjih tvrtki,  jedinica lokalne i regionalne samouprave, kao i obrazovnih institucija te organizacija civilnog društva.  

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Upravljanje projektima". Molim te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Upravljanje projektima". Molim te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Ciljevi seminara

Nakon završetka seminara polaznici će:

 • naučiti što je projekt, program i portfelj
 • definirati osnovne elemente projekta (opseg, vremenski okvir, aktivnosti, potrebni resursi, troškovi, ishodi, rezultati)
 • naučiti osnovne procese upravljanja projektom
 • naučiti razraditi strukturu poslova (WBS) i izraditi mrežni dijagram
 • definirati vremenski okvir provedbe projekta i odrediti kritični put provedbe projekta
 • naučiti što su to rizici i kako njima upravljati

Program seminara

09:00 - 09:20     Uvod u program i očekivanja polaznika

09:00 - 10:00     Osnovni elementi projekta:

 • Projekti, programi i portfelji
 • Životni ciklus i komponente projekta (obuhvat, rezultati, isporuke, troškovi)
 • Projektna organizacija, projektni tim i dionici

10:00 - 12:00    Osnovne tehnike upravljanja projektom – praktični rad u grupama (vježbe)

 • Organizacijska struktura projekta
 • Razvijanje strukture radova (Work Breadown Structure): 
  1. Funkcijski  WBS
  2. Objektno orijentirani WBS

12:00 - 13:00    Pauza za ručak

13:00 – 15:00   Osnovne tehnike upravljanja projektom – praktični rad u grupama (vježbe)

 • Mrežno planiranje – uvod
 • Izrada mrežnog dijagrama i određivanje kritičnog puta
 • Izrada vremenskog plana
 • Izrada histograma
 • Izrada plana troškova

15:00 – 15:15 Pauza

15:15 – 16:30   Sposobnosti potrebne za uspješno upravljanje projektom

 • Tehničke sposobnosti
 • Kontekstualne sposobnosti
 • Sposobnosti ponašanja

16:30 – 17:00 Zaključna razmatranja i diskusija