Ciljevi seminara

Nakon završetka seminara polaznici će:

  • naučiti što je projekt, program i portfelj
  • definirati osnovne elemente projekta (opseg, vremenski okvir, aktivnosti, potrebni resursi, troškovi, ishodi, rezultati)
  • naučiti osnovne procese upravljanja projektom
  • naučiti razraditi strukturu poslova (WBS) i izraditi mrežni dijagram
  • definirati vremenski okvir provedbe projekta i odrediti kritični put provedbe projekta
  • naučiti što su to rizici i kako njima upravljati