Program seminara

09:00 - 09:20     Uvod u program i očekivanja polaznika

09:00 - 10:00     Osnovni elementi projekta:

 • Projekti, programi i portfelji
 • Životni ciklus i komponente projekta (obuhvat, rezultati, isporuke, troškovi)
 • Projektna organizacija, projektni tim i dionici

10:00 - 12:00    Osnovne tehnike upravljanja projektom – praktični rad u grupama (vježbe)

 • Organizacijska struktura projekta
 • Razvijanje strukture radova (Work Breadown Structure): 
  1. Funkcijski  WBS
  2. Objektno orijentirani WBS

12:00 - 13:00    Pauza za ručak

13:00 – 15:00   Osnovne tehnike upravljanja projektom – praktični rad u grupama (vježbe)

 • Mrežno planiranje – uvod
 • Izrada mrežnog dijagrama i određivanje kritičnog puta
 • Izrada vremenskog plana
 • Izrada histograma
 • Izrada plana troškova

15:00 – 15:15 Pauza

15:15 – 16:30   Sposobnosti potrebne za uspješno upravljanje projektom

 • Tehničke sposobnosti
 • Kontekstualne sposobnosti
 • Sposobnosti ponašanja

16:30 – 17:00 Zaključna razmatranja i diskusija