Sažetak edukacija

Svrha projekta je proizvesti željenu promjenu – u poslovanju tvrtke/organizacije, ponašanju ljudi ili funkcioniranju zajednice u cjelini.

Karakteristično je za projekt da se bavi potrebama i rješenjima specifične grupe koristeći nove ideje i tehnike, razvijajući ih sukladno postojećim mogućnostima i potencijalima.

Projekti postoje u poslovnom sektoru (npr. razvoj novog proizvoda), javnom sektoru (npr. ulaganje u cestovnu infrastrukturu) i neprofitnom sektoru (npr. organizacija lokalnog informativnog centra za mlade).

U svim slučajevima projekt mora imati detaljan plan provedbe baziran na ciljevima projekta, specificirana potrebna ulaganja i željene rezultate, postavljene realistične, mjerljive indikatore uspjeha, pripremljene radne planove i proračune, imajući na umu dostupne resurse i mogućnosti projektnog tima, precizno određene odgovornosti pojedinih osoba te praćenje njihove provedbe i još brojne druge zadovoljene indikatore da bi bio uspješno proveden.