Program seminara

09:00-10:30  Uvod u edukaciju

  • Načela upravljanja radnim učinkom s pomoću ciljeva i pretpostavke za uspostavu sustava 

10:30-10:45  Stanka za kavu

10:45-12:15  Radne kompetencije

12:15-13:00  Stanka za ručak

13:00-14:30  Godišnji razgovor

                   Planiranje ciljeva

14:30-14:45  Stanka za kavu

14:45-16:00  Praćenje i evaluacija ostvarenja ciljeva

                   Komunikacija sa suradnicima