Program seminara

Sadržaj

 • struktura argumenta
 • tipovi argumenata
 • pogreške u argumentaciji
 • struktura govora
 • priprema govora
 • uvjerljivost i logičnost u javnom nastupu

 Metode

 • gledanje govora i analiza
 • priprema govora
 • prezentacija govora
 • snimanje govora i analiza

 Trajanje

 •  16 školskih sati