Voditelj odnosa s javnošću

Po završetku programa dobit ćeš Uvjerenje o usavršavanja, propisano od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, koje omogućuje upis zvanja u radnu knjižicu

EdukaCentar slijedi tržišne trendove i potrebe provođenjem interdisciplinarnih, specijaliziranih i tržišno aplikativnih obrazovnih programa. 

Diljem svijeta sve je veći trend produciranja specijaliziranih stručnjaka za odnose s javnošću. Danas gotovo da i nema tvrtke koja nema odjel za odnose s javnošću. Isto tako, neprofitni sektor (nevladine organizacije, humanitarne organizacije, dobrotvorne ustanove, udruge, zaklade, nezavisni projekti, političke stranke) ovisi o komunikaciji s javnošću. 

Završetkom našeg programa polaznik/ca stječe sposobnost samostalnog odlučivanja i odabira najpovoljnijih komunikacijskih modela i procesa u različitim okruženjima, od interpretacije istraživanja javnog mišljenja preko političkog ili korporativnog okruženja do kriznog komuniciranja. 

Kompetencije koje polaznik stječe

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

Polaznik će:

 • kreirati identitet i image organizacije
 • upravljati internim i eksternim  korporativnim komunikacijama primjenjujući pravna i etička načela
 • koristiti komunikacijske tehnike i alate u odnosima s javnošću
 • upravljati procesom strateškog planiranja odnosa s javnošću
 • izraditi komunikacijski plan i proračun
 • upravljati korporativnim komunikacijama u krizi
 • upravljati digitalnim odnosima s javnošću
 • primijeniti mjere sigurnosti na radu i pružiti prvu pomoć

Uvjeti upisa

U program usavršavanja mogu se upisati osobe s najmanje završenom stručnom spremom:

 • sveučilišni/a prvostupnik/ca u području društvenih, informacijskih,   komunikacijskih i interdisciplinarnih područja znanosti
 • ili  sveučilišni/na prvostupnik/ca bilo kojeg područja s najmanje četiri godine radnog iskustva na poslovima odnosa s javnošću ili srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca
 • poznavanje engleskog jezika i rada na računalu, što polaznik dokazuje provjerom u ustanovi ili odgovarajućom potvrdom.            

Trajanje programa i način izvođenja nastave

Program usavršavanja traje 165  sati i može se realizirati redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Program uključuje teorijski dio programa u trajanju od 83 te vježbe u trajanju od 42 sata. Praktična nastava izvodi se u ukupnom trajanju od 40 sati pod nadzorom mentora.

Nastavni plan

 • Uvod u odnose s javnošću
 • Korporativne komunikacije i korporativni identitet
 • Tehnike i alati odnosa s javnošću
 • Planiranje i strategija odnosa s javnošću
 • Krizno komuniciranje
 • Digitalni odnosi s javnošću
 • Zaštita na radu
 • Praktična nastava

Prednosti poslovnih edukacija u EdukaCentru

Prilagođeni tečajevi. Tečajevi su prilagođeni trenutnim kompetencijama polaznika stoga možeš biti siguran da nećeš gubiti vrijeme na materijale koji nisu prilagođeni tvom predznanju i mogućnostima.

Grupna nastava. Svoje nove poslovne vještine možeš učiti na grupnoj nastavi gdje odmah imaš priliku koristiti naučeno u komunikaciji s drugim polaznicima. Takav pristup edukaciji pomoći će ti sagledati problematiku iz različitih perspektiva i olakšati put do kreativnih rješenja.

Individualna nastava. Osim grupne, Edukacentar nudi i mogućnost individualne nastave što dodatno ubrzava tvoj dolazak do cilja. Dok pohađaš individualnu nastavu nisi ograničen brojem sati ili razinom znanje ostatka grupe te potpuno možeš prilagoditi termine svojim obvezama.

Nastava na lokaciji ili online. Osim nastave u suvremenim učionicama na našoj lokaciji, postoji i mogućnost organiziranja nastave na lokaciji koja tebi više odgovara. Uz to, organiziramo i online edukacije za strukturirano i organizirano učenje iz udobnosti vlastitog doma.

Stjecanje novog zvanja. Po završetku određenih programa dobit ćeš Uvjerenje o osposobljavanju/usavršavanju propisano od Ministarstva znanosti i obrazovanja koje omogućuje upis zvanja u radnu knjižicu.

Probni sat. Ako i dalje nisi siguran jesu poslovne u Edukacentru primjerene za tebe ili tvoje zaposlenike, postoji i mogućnost dogovaranja probnog sata tijekom kojeg se možeš osobno uvjeriti u sve nabrojane prednosti.