Voditelj odnosa s javnošću

Po završetku programa dobit ćeš Uvjerenje o usavršavanja, propisano od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, koje omogućuje upis zvanja u radnu knjižicu

EdukaCentar slijedi tržišne trendove i potrebe provođenjem interdisciplinarnih, specijaliziranih i tržišno aplikativnih obrazovnih programa. 

Diljem svijeta sve je veći trend produciranja specijaliziranih stručnjaka za odnose s javnošću. Danas gotovo da i nema tvrtke koja nema odjel za odnose s javnošću. Isto tako, neprofitni sektor (nevladine organizacije, humanitarne organizacije, dobrotvorne ustanove, udruge, zaklade, nezavisni projekti, političke stranke) ovisi o komunikaciji s javnošću. 

Završetkom našeg programa polaznik/ca stječe sposobnost samostalnog odlučivanja i odabira najpovoljnijih komunikacijskih modela i procesa u različitim okruženjima, od interpretacije istraživanja javnog mišljenja preko političkog ili korporativnog okruženja do kriznog komuniciranja. 

Kompetencije koje polaznik stječe

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

Polaznik će:

 • kreirati identitet i image organizacije
 • upravljati internim i eksternim  korporativnim komunikacijama primjenjujući pravna i etička načela
 • koristiti komunikacijske tehnike i alate u odnosima s javnošću
 • upravljati procesom strateškog planiranja odnosa s javnošću
 • izraditi komunikacijski plan i proračun
 • upravljati korporativnim komunikacijama u krizi
 • upravljati digitalnim odnosima s javnošću
 • primijeniti mjere sigurnosti na radu i pružiti prvu pomoć

Uvjeti upisa

U program usavršavanja mogu se upisati osobe s najmanje završenom stručnom spremom:

 • sveučilišni/a prvostupnik/ca u području društvenih, informacijskih,   komunikacijskih i interdisciplinarnih područja znanosti
 • ili  sveučilišni/na prvostupnik/ca bilo kojeg područja s najmanje četiri godine radnog iskustva na poslovima odnosa s javnošću ili srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca
 • poznavanje engleskog jezika i rada na računalu, što polaznik dokazuje provjerom u ustanovi ili odgovarajućom potvrdom.            

Trajanje programa i način izvođenja nastave

Program usavršavanja traje 165  sati i može se realizirati redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Program uključuje teorijski dio programa u trajanju od 83 te vježbe u trajanju od 42 sata. Praktična nastava izvodi se u ukupnom trajanju od 40 sati pod nadzorom mentora.

Nastavni plan

 • Uvod u odnose s javnošću
 • Korporativne komunikacije i korporativni identitet
 • Tehnike i alati odnosa s javnošću
 • Planiranje i strategija odnosa s javnošću
 • Krizno komuniciranje
 • Digitalni odnosi s javnošću
 • Zaštita na radu
 • Praktična nastava