Kompetencije koje polaznik stječe

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

Polaznik će:

  • kreirati identitet i image organizacije
  • upravljati internim i eksternim  korporativnim komunikacijama primjenjujući pravna i etička načela
  • koristiti komunikacijske tehnike i alate u odnosima s javnošću
  • upravljati procesom strateškog planiranja odnosa s javnošću
  • izraditi komunikacijski plan i proračun
  • upravljati korporativnim komunikacijama u krizi
  • upravljati digitalnim odnosima s javnošću
  • primijeniti mjere sigurnosti na radu i pružiti prvu pomoć