Nastavni plan

  • Uvod u odnose s javnošću
  • Korporativne komunikacije i korporativni identitet
  • Tehnike i alati odnosa s javnošću
  • Planiranje i strategija odnosa s javnošću
  • Krizno komuniciranje
  • Digitalni odnosi s javnošću
  • Zaštita na radu
  • Praktična nastava