Uvjeti upisa

U program usavršavanja mogu se upisati osobe s najmanje završenom stručnom spremom:

  • sveučilišni/a prvostupnik/ca u području društvenih, informacijskih,   komunikacijskih i interdisciplinarnih područja znanosti
  • ili  sveučilišni/na prvostupnik/ca bilo kojeg područja s najmanje četiri godine radnog iskustva na poslovima odnosa s javnošću ili srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca
  • poznavanje engleskog jezika i rada na računalu, što polaznik dokazuje provjerom u ustanovi ili odgovarajućom potvrdom.