Kompetencije koje polaznik stječe

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

Polaznik će:

  1. Razlikovati vrste EU fondova i programa te primijeniti pravne akte EU
  2. Koristiti alate i tehnike za planiranje  i formulaciju projekta koristeći standarde pristupa logičke matrice i upravljanja projektnim ciklusom
  3. Isplanirati elemente projekta (aktivnosti, resursi, vremenski tijek, troškove projekta) u  skladu s provedenim analizama, izraditi Ganttov dijagram i formulirati projektne ciljeve
  4. Izraditi proračun projekta
  5. Oblikovati projektni prijedlog u  skladu s kvalitativnim značajkama projekta- opisati doprinos horizontalnim pitanjima, obrazložiti relevantnost i održivost projektnog prijedloga
  6. Pripremiti i popuniti natječajnu dokumentaciju
  7. Upravljati projektnim aktivnostima i resursima, provesti projekt u skladu s pravilima ugovora, izraditi izvještaje
  8. Provesti postupak nabave sukladno pravilima
  9. Vrednovati projekt
  10. Primijeniti mjere sigurnosti na radu i pružiti prvu pomoć