Kompetencije koje polaznik stječe

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

Polaznik će:

  • Razlikovati vrste EU fondova i programa te primijeniti pravne akte EU
  • Koristiti alate i tehnike za planiranje  i formulaciju projekta koristeći standarde pristupa logičke matrice i upravljanja projektnim ciklusom
  • Isplanirati elemente projekta (aktivnosti, resursi, vremenski tijek, troškove projekta) u  skladu s provedenim analizama, izraditi Ganttov dijagram i formulirati projektne ciljeve
  • Izraditi proračun projekta
  • Oblikovati projektni prijedlog u  skladu s kvalitativnim značajkama projekta- opisati doprinos horizontalnim pitanjima, obrazložiti relevantnost i održivost projektnog prijedloga
  • Pripremiti i popuniti natječajnu dokumentaciju
  • Upravljati projektnim aktivnostima i resursima, provesti projekt u skladu s pravilima ugovora, izraditi izvještaje
  • Provesti postupak nabave sukladno pravilima
  • Vrednovati projekt
  • Primijeniti mjere sigurnosti na radu i pružiti prvu pomoć