Moduli

Mogućnosti financiranja - Fondovi i institucije EU  

Završetkom prvog modula polaznici će steći znanja koja će im omogućiti da prepoznaju i identificiraju prilike za ostvarivanje financiranja projekata. Naučit će razlikovati vrste EU fondova i programa te će imati temeljna znanja o preduvjetima koje moraju ispuniti kao nositelji projekata kako bi bili prihvatljivi za financiranje, kako tražiti partnere i ostvariti čvrsto partnerstvo.

Ključne teme:

 • politike Europske unije
 • institucije Europske unije
 • fondovi i programi EU
 • Internet stranice na kojima se objavljuju natječaji
 • Partnerstvo u EU projektima 

Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice 

Polaznici će naučiti upotrebljavati alate i tehnike za planiranje i formulaciju projekta koristeći standarde pristupa logičke matrice i upravljanja projektnim ciklusom.

Ključne teme:

 • analiza dionika
 • problemsko stablo
 • stablo ciljeva
 • izrada logičke matrica
 • kapaciteti organizacije
 • mjerljivi pokazatelji
 • pretpostavke i rizici

Priprema projektne prijave

Po završetku trećeg modula polaznici će naučiti izraditi plan aktivnosti, predvidjeti resurse za njihovu provedbu, rasporediti uloge i odgovornosti u planu aktivnosti, izraditi Ganttov dijagram. Polaznici će naučiti razlikovati izravne od neizravnih prihvatljivih troškova, prepoznati neprihvatljive troškove, planirati novčani tijek. Nadalje, naučit će kako opisati relevantnost projekta i povezati je sa strateškim dokumentima, izložiti  održivost projekta te integrirati horizontalne politike u EU projekt.

Ključne teme:

 • ciljevi i relevantnost projekta
 • planiranje aktivnosti
 • strukturiranje aktivnosti prema projektnim elementima
 • pridruživanje resursa aktivnostima
 • podjela odgovornosti
 • planiranje proračuna projekta i novčanog tijeka
 • argumentacija stavki proračuna
 • planiranje sufinanciranja projekta
 • prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi
 • izravni i neizravni troškovi
 • održivost projekta
 • horizontalne politike EU

Izrada projektne prijave – rad u aplikaciji

U okviru ovog modula polaznici će se upoznati sa MIS sustavom prijave projektnih prijedloga, naučiti kako pokrenuti aplikaciju i kako unositi podatke on line u obrazac A te kako u cijelosti administrativno pripremiti projekt za prijavu.

Ključne teme:

 • obrasci i prilozi natječajne dokumentacije
 • MIS sustav za podnošenje projektnih prijava
 • Popunjavanje obrasca A i B projektne prijave

Upravljanje projektom i uspješna provedba

Po završetku ovog modula polaznici će se upoznati sa ugovornim obvezama korisnika bespovratnih sredstava, vrstama izmjena ugovora, naučiti kako pravilno  izvještavati i podnositi zahtjev za nadoknadu sredstava, upoznati se sa pravilima nabave za NOJN u okviru projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije, te sa najčešćim pogreškama kod izvještavanja.

Nadalje, polaznici će naučiti isplanirati proces upravljanja projektnim timom, primijeniti pravila vidljivosti u projektu i planirati s time povezane troškove te provesti postupak evaluacije projekta.

Ključne teme:

 • ugovorne obveze korisnika bespovratnih sredstava
 • izvještaj o napretku i zahtjev za nadoknadu sredstava
 • upravljanje projektnim timom
 • nabava u EU projektima
 • evaluacija projekta

Po završetku 5 modula projektne prijave koje su polaznici napravili uz podršku mentora vrednovati će naš stručnjak s dugogodišnjim iskustvom u evaluacija projektnih prijava za nacionalne dionike kao i za izvršne agencije Europske unije (EACEA, EACI,EASME;REA).

Polaznici će dobiti i preporuke za daljnja poboljšanja.