Nastavni plan

1.

Uvod u politike i programe Europske unije

2.

Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice

3.

 Operativno i financijsko upravljanje projektom

4.

Modeliranje EU projekta i ispunjavanje projektne dokumentacije

5.

Provedba EU projekta

6.

Zaštita na radu

7.

Praktična nastava