Uvjeti upisa

U program usavršavanja upisati osobe s najmanje završenom stručnom spremom:

  • sveučilišni/a i stručni/stručna prvostupnik/ca u području društvenih, informacijskih, tehničkih komunikacijskih i interdisciplinarnih područja znanosti, biomedicine i zdravstva, biotehničkih znanosti 
  • ili sveučilišni/na i stručni/stručna prvostupnik/ca bilo kojeg područja s najmanje  jedne godine radnog iskustva na poslovima izrade projekata financiranih iz EU fondova ili srodnim poslovima, što   dokazuje potvrdom poslodavca
  • poznavanjem osnova  rada na računalu  što polaznik dokazuje provjerom u ustanovi ili odgovarajućom potvrdom.