Ciljevi seminara

Nakon uspješno položenog programa polaznik će moći:

● Upotrijebiti tehnike i alate za uspješno upravljanje web shopom 

● Uspješno komunicirati s kupcima i dobavljačima  

● Snalaziti se u kriznim i nepredvidivim situacijama

● Samostalno planirati sve vezano uz web shop