Sadržaj webinara

• Osnovni pojmovi strateškog planiranja

• Analiza situacije i definiranje željenih ciljeva

• Organizacija procesa i upravljanje

• Strateški plan

• Implementacija plana unutar vremenskog razdoblja

• Definiranje metode praćenja napretka

• Evaluacija i kontrola rezultata i dugoročnih učinaka provedbe plana