Kome je webinar namijenjen

Webinar je namijenjen svima onima koji žele naučiti procijeniti financijske rizike i razumijeti proces toka novca iz financijske perspektive te razviti integriran okvir vrijednosti financijskog menadžmenta i procesa donošenja financijskih odluka u poduzećima. Ciljane skupine su: direktori i zaposlenici te svi zainteresirani za ovu tematiku.