Sadržaj webinara

• Osnovne definicije i pojmovi financijske imovine i načina njenog upravljanja

• Prikupljanje vlastitih i tuđih izvora sredstava, politika naplate potraživanja

• Kontrola novčanih tokova

• Kriteriji raspodjele financijskih sredstava, odabir investicijskih mogućnosti

• Provođenje financijske politike poduzeća

• Planiranje, organiziranje, upravljanje i kontrola financijskih aktivnosti

• Proces kontroliranja financija

• Pitanja i odgovori