Pravila privatnosti - Perceptum

Vaša prava privatnosti, naš su prioritet.

Voditelj obrade obvezuje se zaštititi istu pri obradi Vaših osobnih podataka kao i tijekom i nakon Vašeg posjeta ovoj web stranici.

Naša Pravila privatnosti daju uvid u naše postupke u vezi s prikupljanjem informacija putem Stranica i našim korištenjem informacija te se primjenjuju isključivo na informacije prikupljene putem Stranica i ne primjenjuju se na informacije prikupljene putem bilo kojeg drugog izvora, uključujući, ali ne ograničavajući se na službene kanale Voditelja obrade i to Facebook®, YouTube®, VIMEO i druge web stranice trećih strana i društvenih medija. Ukoliko se ne slažete s bilo kojim uvjetom ovih Pravilima privatnosti, nemojte koristiti Stranicu(e) ili nam davati bilo kakve osobne podatke.

Voditelj obrade

Voditelj obrade:

Perceptum d.o.o. iz Gornji Humac 103A, Gornji Humac,

www.edukacentar.hr

Službenik za zaštitu podataka

Voditelj obrade imenovao je službenika za zaštitu osobnih podataka, a istog se može kontaktirati na sljedeću e-mail adresu dpo@perceptum.net

Korištenje naše web stranice

Tijekom korištenja naše web stranice, IT sustavi i softverski postupci za upravljanje ovom web stranicom preuzimaju neke osobne podatke čiji je prijenos implicitan u korištenju Internet komunikacijskih protokola, odnosno o informacijama koje nisu povezane s određenim pojedincima, ali bi po svojoj prirodi mogle putem obrade i povezivanja s podacima trećih strana omogućiti identifikaciju korisnika.

Navedena kategorija podataka uključuje IP adresu ili nazive domena računala korištena od strane korisnika koji se povezuju s web stranicom, URI (Uniform Resource Identifier) adrese traženih resursa, vrijeme zahtjeva, metoda korištena za podnošenje zahtjeva na server, veličinu datoteke dobivene kao odgovor, numerički kôd koji označava status odgovora poslužitelja ( primjerice uspješan, pogreška itd.) te ostale parametre koji se odnose na operacijski sustav i korisnike. Navedeni se podaci upotrebljavaju samo i isključivo za dobivanje anonimnih statističkih podataka na web stranici i za provjeru ispravnog funkcioniranja te se brišu odmah nakon obrade.

Općenito o kolačićima

Neke internetske stranice radi boljeg korisničkog iskustva na web stranici na vaše računalo sprema male tekstualne datoteke – tzv. kolačiće. Takve stranice obvezne su prije pohranjivanja kolačića zatražiti vaš pristanak, kao i omogućiti mogućnost jednostavnog povlačenja privole za korištenje kolačića. Može se dogoditi da korištenje određenih funkcionalnosti neke web stranice postane onemogućeno nakon povlačenja privole za korištenje kolačića.

Kolačić predstavlja datoteku koju na Vaše računalo sprema određena web stranica koju posjetite. Kolačić obavještava web stranicu da se "stari" korisnik ponovno priključio pamteći njegove postavke. Kolačići nadalje bilježe Vaše preferencije i postavke.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija, ali ta informacija ili informacije mogu biti spremljene jedino ako korisnik to omogući ‒ web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im korisnik nije dao i ne mogu pristupiti drugim datotekama na korisnikovu računalu. Kolačići ne sadržavaju nikakve osobne podatke odnosno informacije koje bi vas mogle identificirati. Korisnik, pak, može promijeniti svoje postavke na internetu te time sam birati hoće li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, hoće li spremljene kolačiće automatski pobrisati pri zatvaranju internetskoga preglednika i sl. Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na vašem računalu. Postavke s kolačićima mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem internetskom pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića odaberite internetski preglednik kojim se koristite.

Stalni ili spremljeni kolačići sačuvani su na disku (Vašem računalu) te ondje ostaju i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih pohranjuju se podaci kao što su ime za prijavu i lozinka pa se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu.

Privremeni kolačići privremeno se pohranjuju na disku te se brišu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju privremene podatke kao što su stavke u košarici za kupnju.

"First party cookies" (kolačići prve strane) dolaze s web-mjesta koje korisnik pregledava i mogu biti trajni ili privremeni. Web-mjesta te kolačiće upotrebljavaju za spremanje informacija koje će ponovo upotrebljavati kada korisnik sljedeći put posjeti to mjesto.

Kolačići treće strane potječu od drugih, partnerskih web-mjesta koja gledate. Treće strane mogu tako prikupljati podatke o korisnicima različitih web-mjesta i upotrebljavati ih u marketinške i analitičke svrhe.

Mi koristimo privremene kolačiće.

Za Vašu dodatnu informaciju, trenutačno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise, a više se možete informirati na sljedećim poveznicama:

https://www.allaboutcookies.org/

https://www.youronlinechoices.eu/

U određenim slučajevima možemo zatražiti da nam date Osobne podatke, primjerice kada koristite obrazac za prijavu na neki od edukacijskih programa, usavršavanja, savjetovanja ili ostalih usluga koje Voditelj obrade nudi, date komentare ili postavite pitanja, zatražite informacije, sudjelujete u promociji, natjecanju ili koristite druge značajke ili funkcije Stranice.

Voditelj obrade neće prikupljati Osobne podatke prilikom Vaših posjeta našim Stranicama ako nam ih ne dajete dobrovoljno, osim za određene stavke Osobnih podataka prikupljene putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad web stranice, čiji je prijenos inherentan korištenju internetskih komunikacijskih protokola (npr. IP adrese) i neće zahtijevati više informacija nego što je potrebno za sudjelovanje u aktivnostima na našim Stranicama.

Ovim putem Vam savjetujemo da pročitate sva pravila privatnosti svih trećih strana, kao i uvjete korištenja.

Svrhe i osnova obrade i moguće posljedice nedavanja Osobnih podataka

Kada dajete vaše Osobne podatke na Stranici, ograničit ćemo korištenje Osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila privatnosti.

Korištenje vaših Osobnih podataka može uključivati:

- odgovarati na sva vaše upite i zahtjeve;

- izvršiti ugovorne obveze kojem ste Vi ugovorna strana;

- ispunjavanje naših zakonskih obveza;

- u vezi s pravnim postupcima, uspostavu, obranu ili ostvarivanje zakonskih prava;

- za slanje obavijesti putem elektroničkih alata (SMS, e-mail, društvena mreža), u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama;

Primatelji osobnih podataka

Vaši Osobni podaci mogu biti otkriveni, u uskoj vezi s gore navedenim svrhama, samo:

  • Onim subjektima kojima je isto potrebno za izvršavanje usluge i održavanje, slanje pošte i e-pošte, uklanjanje ponavljajućih informacija s popisa korisnika i analiziranje podataka, a koji obično obrađuju Osobne podatke u ime Voditelja obrade kao izvršitelji obrade;
  • Osobama ovlaštenima od strane Voditelj obrade za obradu Osobnih podataka, koje su podvrgnute odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (radnici ili vanjski suradnici Voditelja obrade);
  • službama za provođenje zakona i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri (npr. da se pridržavaju odredbi zakona ili da se pridržavaju pravnih postupaka; da zaštite i brane prava ili imovinu Voditelja obrade i ove Stranice, ili, da u hitnim okolnostima djeluju radi zaštite osobne sigurnosti korisnika, njegovih Stranica ili javnosti);

- poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama.

Prijenos Osobnih podataka u treće zemlje

Voditelj obrade ne prenosi Osobne podatke u treće zemlje. U slučaju da dođe do potrebe za istim, Voditelj obrade će poduzeti sve potrebne zakonske

Rokovi u kojima se obrađuju podaci

Voditelj obrade će obrađivati vaše Osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha Voditelj obrade će zadržati Vaše Osobne podatke isključivo i samo za vrijeme potrebno ili dopušteno u skladu s sve sukladno važećim zakonskim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka te Uredbom (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18, na snazi od dana 25.05.2018. godine) (u daljnjem tekstu: Zakon).

Vaša prava

Voditelj obrade vas obavještava da, u skladu s i u opsegu koji dopušta mjerodavno pravo, imate svakodobno pravo zatražiti pristup i ispravljanje ili brisanje Osobnih podataka ili ograničenja obrade u vezi s Vašim Osobnim podacima, kao i prigovoriti aktivnosti obrade, te podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, s sjedištem u Zagrebu, Martićeva ulica 14. Imate i pravo znati sve primatelje kojima su vaši Osobni podaci bili ili će biti otkriveni.

Nismo u mogućnosti obrisati Vaše podatke:

- ukoliko su isti potrebni za obračun troškova radova, a možemo ih obrađivati samo do zastare tražbina u skladu s važećim zakonskim propisima kojima se uređuju obvezno-pravni odnosi

- u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja;

- ukoliko je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u otvorenom roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim zakonskim propisima (npr. Zakon o zaštiti potrošača i dr.).

Kad god je moguće i primjenjivo, Vaši osobni podaci mogu se anonimizirati. Kod obrade Vaših osobnih podataka ne služimo se pružateljima usluga izvan EU.

Stranica Voditelja obrade može sadržavati poveznice na druge web stranice (u daljnjem tekstu: Prijateljske stranice) koje nisu u vlasništvu, upravljane ili održavane od strane Voditelja ili Izvršitelja obrade. Savjetujemo da pročitate pravila privatnosti i uvjete svake web stranice koju posjećujete. Iako Voditelj obrade nastoji postavljati samo veze na web-stranice koje dijele njezine visoke standarde i poštovanje privatnosti, nismo odgovorni za sadržaj, sigurnost ili prakse drugih web-stranica. Trebali biste pregledati pravila privatnosti i kolačića na tim web-stranicama kako biste saznali kako će se koristiti Vaši osobni podaci.

Važno! Preuzimanje materijala s određenih web stranica može rezultirati povredom raznih prava intelektualnog vlasništva ili dovođenjem Vašeg računalnog sustava u rizik od raznih računalnih napada i zloćudnih softvera.

Zaštita privatnosti djece

Voditelj obrade ozbiljno shvaća zaštitu privatnosti djece.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, osobe mlađe od 16 godina trebaju imati privolu roditelja/skrbnika/zakonskog zastupnika prije davanja bilo kakvih Osobnih podataka Stranici. U slučaju da Voditelj obrade sazna da se osobni podaci koji su joj poslani odnose na osobu mlađu od 16 godina bez valjane privole roditelja/skrbnika/zakonskog zastupnika, Voditelj brade će, odmah po saznanju i bez odlaganja, učiniti sljedeće, obavijestiti roditelja/skrbnika/zakonskog zastupnika o navedenom te izbrisati te osobne podatke iz svojih datoteka što je prije moguće i osigurati, u slučaju da brisanje nije moguće, da se ti osobni podaci dalje ne koriste za bilo koju svrhu te ih neće dati nijednoj trećoj strani.

Sigurnost

Voditelj obrade iznimno drži do sigurnost vaših Osobnih podataka. Postavili smo i održavamo postupke kako bismo zaštitili osobne podatke koje prikupljamo.

Kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, korištenja ili slučajnog gubitka provodimo sve tehničke i organizacijske sigurnosne postupke u skladu s našim mogućnostima i pravilima Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka na način da osiguramo da samo ovlaštene osobe za obradu podataka imaju pristup vašim osobnim podacima samo onda kada je to potrebno i u skladu sa svrhom prikupljanja osobnih podataka.

Primjeri takvih postupaka uključuju, ali ne ograničavaju se na:

  • praćenje, pregled i održavanje IT infrastrukture
  • izrade sigurnosnih kopija
  • zaštita računala antivirusnim programima
  • pravilo otvaranja e-pošte iz nepoznatih izvora
  • itd.

U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, odričemo se svake odgovornosti i odgovornosti za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo koju i sve izravne, posebne, neizravne, posljedične ili kažnjive gubitke ili druge štete bilo koje vrste, bilo ugovorne (uključujući i temeljnu povredu), izvanugovorne (uključujući, ali ne ograničavajući se na i nehaj) te izmaklu dobit koju ste mogli pretrpjeti zbog bilo kakvog gubitka, neovlaštenog pristupa, zloupotrebe ili izmjene bilo kakvih informacija koje pošaljete na Stranicu.

Za sva pitanja koja se odnose na Stranicu i/ili ova Pravila privatnosti mjerodavno je hrvatsko pravo, bez upućivanja na načela međunarodnog privatnog prava. Korištenjem naše Stranice, suglasni ste sa isključivom mjesnom nadležnošću stvarno nadležnog suda u Republici Hrvatskoj.

U slučaju da, bilo koja odredba ovih Pravila privatnosti bude smatrana ili proglašena nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom iz bilo kojeg razloga, takva se odredba ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je nevažeća ili neprovediva, a ostale odredbe se nastavljaju primjenjivati s punim pravnim učinkom.

Voditelj obrade pridržava pravo izmjene ili dopune ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo Vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene naših Pravila privatnosti.

Kontakt

Ukoliko, imate bilo kakvih daljnjih pitanja ili komentara ili želite ostvariti neko od Vaših navedenih prava, obratite nam se slanjem zahtjeva i to na adresu e-pošte dpo@perceptum.net

Zbog pouzdane osobne identifikacije, u slučaju ostvarivanja Vaših prava u vezi s osobnim podacima možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta, a odbijanje obrade vašeg zahtjeva možemo učiniti u slučaju očite namjere zlouporabe.

Zaštita Vaših prava je naš apsolutni prioritet i odgovorit ćemo na Vaš zahtjev za ostvarivanje prava, u najkraćem mogućem roku, poštujući propisani rok od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Perceptum d.o.o.

Maja Šesnić