Opis i trajanje informatičkog testiranja

  • Testiranje traje 2 školska sata (90 minuta) i provodi se na računalima u prostorijama EdukaCentra
  • Za poslovne subjekte moguće je za veći broj kandidata organizirati testiranje na lokaciji naručitelja
  • Test računalne pismenosti temelji se na jednostavnim zadacima kojima se provjeravaju osnovna znanja u korištenju računala, radu s datotekama, obradi teksta, tabličnim kalkulacijama i služenju internetom i elektroničkom poštom. Na testu se provjeravaju vještine korištenja operativnog sustava Microsoft Windows i Microsoft Office paketa
  • Odmah nakon provedenog testiranja dobit ćeš potvrdu o znanju rada na računalu

Kao orijentir za samoprocjenu znanja preporučujemo ove testove: http://www.educentar.net/Testovi/Kategorija/1/Informatika/

Termin testiranja dogovaramo ovisno o tvome slobodnom vremenu. Predlažemo ti da nas nazoveš ili pošalješ e-mail i rezervirat ćemo ti termin i ispitivača.