Opis i trajanje jezičnog testiranja

  • Testiranje traje 2 školska sata (90 minuta) i podijeljeno je na pismeni i usmeni dio
  • Provodi se u prostorijama EdukaCentra
  • Za poslovne subjekte moguće je za veći broj kandidata organizirati i na lokaciji naručitelja
  • Testiraju se sve komponente jezične kompetencije, odnosno: slušanje, govorna interakcija, čitanje, govorna produkcija i pisanje
  • Odmah nakon provedenog testiranja dobit ćeš potvrdu o znanju stranog jezika. Potvrde EdukaCentra usklađene su s europskim referentnim jezičnim okvirom i izdaju se na hrvatskom, engleskom ili kojem drugom jeziku prema potrebi

Termin testiranja dogovaramo ovisno o tvome slobodnom vremenu. Predlažemo ti da nas nazoveš ili pošalješ e-mail s naznakom koji jezik želiš testirati i rezervirat ćemo ti termin i ispitivača.