Croatian for foreigners

Are you from a foreign country residing in Croatia? EdukaCentar invites You to enroll in the Croatian for Foreigners study programme. Learn Croatian easily with our team of trained professionals! We will help you learn communication basics, and you will get acquainted with Croatian culture and customs. 

Take an individual lesson

Optimize classes according to your needs and achieve goals much faster! Book an initial class and if you're satisfied we'll create an individual programme tailored to fit your needs.

Book a trial lesson

Individualna nastava

Sve tečajeve iz naše ponude možeš pohađati i kroz individualnu nastavu. Prilagodi nastavu svojim potrebama i mnogo brže postigni željeni cilj!

Prednosti individualne nastave su:

  • Brže usvajanje gradiva (u 50% satnice predviđene za grupnu nastavu moguće je prijeći predviđeno gradivo)
  • Nema ograničenja u broju sati i brzini napredovanja
  • Potpuna usklađenost sadržaja predavanja s tvojim ciljevima
  • Maksimalna fleksibilnost termina
  • Mogućnost otkazivanja dogovorenog termina zbog izvanrednih obveza (do 24 sata ranije bez naknade)
  • U cijenu su uključeni udžbenik i svi radni materijali
  • Mogućnost odabira povoljnijeg plaćanja u paketima od 10, 20, 30 ili više školskih sati

Kreirajmo zajedno edukaciju prilagođenu tvojim potrebama

Group education

Unfortunately, we do not have the available group bookings for this education.

Leave us your information and we will let you know the next group dates for this course.

Or you can immediately start individually.

Unfortunately, we do not have the available group bookings for this education.

Leave us your information and we will let you know the next group dates for this course.

Or you can immediately start individually.