Kako će GDPR poboljšati moje poslovanje?

8. 5. 2018.

poslovna edukacija

Danas je privatnost osobnih podataka u najvećem fokusu u povijesti. Opasno nam se približava datum 25. svibnja 2018. kada EU General Data Protection Regulation (GDPR) stupa na snagu, posljednji i najveći korak u regulaciji podataka u zadnjih 20 godina.

Vrijeme je da se zapitamo kako možemo neizbježnu odredbu iskoristiti za poboljšanje vlastitog poslovanja? 

Što GDPR zahtjeva od kompanije/organizacije?

Ako se odredbe GDPR-a krajnje pojednostave, kompanije imaju jasan zadatak – dužne su izričito, nedvosmisleno i direktno korisnicima reći za što će se koristiti njihovi podaci prije nego ih daju te od njih zahtijevati samo najnužnije podatke za određeni proces.

Korisnici moraju znati u koju svrhu daju svaki podatak te zašto su ga dužni dati.

Na prvu može se činiti da GDPR komplicira stvari i uvodi dodatan posao, no dugoročno gledajući, ova odredba unijet će revolucionarne promjene u način komunikacije između kompanije i korisnika, i to na pozitivno.

Kako GDPR mijenja odnos između kompanije i korisnika?

Cilj GDPR-a je postojanje jednakog i standardiziranog zakona za stanovnike EU kako bi oni lakše razumjeli kako se koriste njihovi podaci.

Korisnik postaje središte interesa i kreiranja sadržaja, a kompanije su na neki način prisiljene informirati korisnika o svom brendu npr. putem e-bookova, brošura i vodiča koje će on htjeti preuzeti i zauzvrat ostaviti svoje podatke.

Na taj način između organizacije i krajnjeg korisnika počinje se graditi otvoren, iskren i transparentan odnos koji će u konačnici donijeti poboljšanje poslovnih procesa, marketinških kampanja i KPI-eva.

GDPR je jedinstvena prilika za kompanije da bolje odgovaraju na zahtjeve korisnika, kontaktiraju ih na način koji njima odgovara i budu inovativne u razvoju marketinških kampanja. Takav odnos prema osobnim podacima korisnika donijet će kvalitetnije marketinške kampanje te veću zaradu.

Zamislite se u ulozi korisnika, nije li sasvim drugačiji osjećaj dobiti newsletter brenda koji vas zanima nego brenda koji je vašu e-mail adresu kupio od treće strane, a vi nikada niste ni čuli za njih? Hoćete li prije kupiti proizvod pomno ciljan za vas na osnovu vaših preferenci od kompanije koja vas poznaje ili proizvod nasilno nametnut telefonskim pozivom u bilo koje doba dana?

GDPR ponovno stavlja u središte ono što bi kompanijama trebalo biti uistinu važno, a to su želje i potrebe potencijalnog korisnika.

GDPR i poslovni procesi

GDPR će promijeniti i ustaljene poslovne procese u kompanijama jer zahtjeva svjesnost o lokaciji i načinu obrađivanja privatnih podataka. Odjeli koji dosad možda i nisu toliko komunicirali doživjet će puno bližu suradnju što će povećati sigurnost i kvalitetu poslovnih procesa.

Jeste li znali da je 50% kršenja sigurnosti rezultat neopreznog zaposlenika? Provođenjem odredbi GDPR-a kompanije će uživati puno veću sigurnost i smanjiti mogućnost neplaniranih sudskih troškova.

Zaključak

Ako promijenimo perspektivu na GDPR, jasno je da na duže staze pruža više potencijala nego što donosi ograničenja. Komunicirajte sa svojim klijentima, kupcima i korisnicima iskreno i transparentno, slušajući njihove želje i potrebe. Prilagodite svoj sadržaj i proizvode njima jer je njihovo zadovoljstvo odraz vašeg poslovanja. GDPR odvraća fokus s kvantitete na kvalitetu, a to bi moglo biti baš ono što tržištu trenutno treba.