Kako napraviti poreznu prijavu za paušalni obrt?

7. 1. 2020.

poslovna edukacija

Paušalni obrt postao je jedan od najčešćih oblika poslovanja za nove poduzetnike.

Budući da nam se približava 15. siječnja, krajnji rok za prijavu poreza za paušalne obrtnike, donosimo upute kako to napraviti na najjednostavniji način.

Obrt s paušalnim oporezivanjem u posljednje vrijeme postao je jedan od najčešćih poslovnih modela zbog svoje jednostavnosti i niskih ulaganja. Osnovna karakteristika ovog tipa obrta jest u tome što se plaća paušalni porez na dohodak na temelju ukupnih godišnjih primitaka ili svote predviđenih primitaka za tekuću godinu (za novog poreznog obveznika) u 5 razreda.

Paušalni porez za 2019. godinu uplaćivao se tromjesečno na uplatni račun poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak grada ili općine prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obrtnika, a sada je vrijeme za dostavu podataka o prihodima i uplaćenom porezu i prirezu nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

A kako to napraviti?

Za početak, paušalni obrtnik vodi Knjigu prometa na obrascu KPR u koju upisuje sve račune, gotovinske i bezgotovinske.

Knjiga prometa ne predaje se u Poreznu upravu nego ona postaje temelj za obračun PO-SD obrasca koji se predaje (do 15 siječnja!).

Što je PO-SD obrazac?

PO-SD obrazac je izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak te prirezu na dohodak za proteklu godinu.

Na temelju ovog izvješća Porezna uprava usklađuje zaprimljene podatke s uplatama na žiro-računu obrta te utvrđuje koliki će biti paušalni porez za iduću godinu. Ta informacija utvrđuje se prema ostvarenom prometu u protekloj godini.

Dakle, PO-SD obrazac je glavni dokument koji obrtnik mora predati, a rok za to je do 15. siječnja tekuće godine. U navedeni obrazac obrtnik će unijeti svoje ukupne primitke po kvartalima te iznose uplaćenog poreza i prireza.

Što se sve uračunava u poslovne primitke?

Detaljne informacije o primicima možete provjeriti u Zakonu. Posebno napominjemo da se potpora za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ne računa u oporezive primitke i ne mora se navesti u PO-SD obrazac, dok je ostale primitke po osnovi državnih po­moći, poticaja i potpora potrebno uključiti u obrazac.

Kako predati PO-SD obrazac?

Ispunjen PO-SD obrazac obrtnik može predati u papirnatom obliku u nadležnoj ispostavi Porezne uprave (prema mjestu prebivališta ili boravišta) ili u elektronskom obliku putem e-porezne. Preporučujemo predaju elektronskim putem jer je dio podataka o obrtu unaprijed ispunjen, a obrtnik samo mora ručno unijeti poslovne primitke po kvartalima te iznose uplaćenog poreza i prireza također po kvartalima. Osim toga, kad se obrazac preda u elektronskom obliku, moguće je pratiti njegovu obradu na stranicama e-porezne.

poslovna učinkovitost

Napomena – članarina u turističkim zajednicama

Ovisno o vrsti registrirane djelatnosti, neki paušalni obrtnici uz plaćanje paušalnog poreza i dostavu PO-SD obrasca imaju i dodatnu obvezu. Radi se o članarini u turističkim zajednicama čiji se iznos izračunava posebno za svakog obrtnika, a pripadajući obrazac TZ može se predati u nadležnu ispostavu Porezne uprave ili putem e-porezne do kraja veljače tekuće godine.

Zaključak

Dakle, da bi paušalni obrtnik uspješno zatvorio prethodnu poslovnu godinu, mora ispuniti Knjigu prometa na obrascu KPR, na osnovu nje ispuniti PO-SD obrazac te ga predati u nadležnu ispostavu Porezne uprave ili putem e-porezne do 15 siječnja. Osim toga, ovisno o registriranoj djelatnosti, do kraja veljače treba platiti članarinu u turističkim zajednicama te predati obrazac TZ na isto mjesto kao obrazac PO-SD.

Nadamo se da su vam ove informacije koristile i da iza vas ostaje još jedna uspješna poslovna godina!