[INFO]Radno vrijeme EdukaCentra

20. 12. 2018.

EdukaCentar

Radno vrijeme EdukaCentra Zagreb i Split za vrijeme blagdana.

EdukaCentar Zagreb neće raditi od 24.12.-26.12.2018.

Na dan 31.12.2018. radno vrijeme je od 9:00 - 13:00 sati.

EdukaCentar Split neće raditi od 24.12. do 2.1.2019.

Od. 2.1. do 4.1.2018. radno vrijeme je od 8:30 do 16:30.

Molimo vas da sve upite i prijave šaljete na e-mail adrese split@edukacentar.hr i zagreb@edukacentar.hr