Ispitni rokovi za polaganje testa iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnoga pisma

Edukacijski Centar Ustanova za obrazovanje odraslih koja provodi ispit raspisuje ispitne rokove za ispit poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma.

Rokovi za polaganje su:

18.01.2023 u 18 h; 23.01.2023 u 18h.

Ispit se sastoji od pet dijelova:

1. razumijevanje slušanoga teksta

2. razumijevanje čitanoga teksta

3. poznavanje jezičnih struktura

4. pisano sporazumijevanje

5. usmeno sporazumijevanje.

PROGRAM ISPITA POZNAVANJA HRVATSKOGA JEZIKA ZA NEIZVORNE GOVORNIKE NA RAZINI B1 U SKLOPU POSTUPKA ZA STJECANJE DOZVOLE DUGOTRAJNOG BORAVIŠTA

RAZUMIJEVANJE SLUŠANOGA TEKSTA

Pristupnik može razumjeti glavne poruke radijskih i televizijskih emisija o tekućim događajima ili temama ako su iskazane polako i razumljivo.

RAZUMIJEVANJE PROČITANOGA TEKSTA

Pristupnik može razumjeti poznate tekstove koji su pisani prilagođenim i jednostavnim jezikom. Može razumjeti opis događaja, stvari i situacija.

GOVORNA
INTERAKCIJA I
PRODUKCIJA

Pristupnik se može snaći u većini svakodnevnih situacija te spontano razgovarati o poznatim temama (obitelj, posao, obrazovanje, slobodno vrijeme, društvo, novac, hrana, piće, stanovanje).

Pristupnik može u jednostavnim crtama ispričati svoje planove, doživljaje, događaje te može sažeto prepričati priču, knjigu ili film.

PISANA
PRODUKCIJA

Pristupnik može napisati jednostavan vezani tekst o poznatoj temi, osobno pismo s opisom vlastitih doživljaja i dojmova, životopis i opis slike.

POZNAVANJE
JEZIČNIH STRUKTURA

Na ispitu se provjerava praktična uporaba jezika za koju ne trebaju teorijska znanja.

Provjerava se osnovno poznavanje:

– morfologije imenica, zamjenica

– pridjeva i glagola

– uporaba padeža

– uporaba prezenta, perfekta, futura 1. i imperativa

– uporaba prijedloga.

Opisnik za provjeru poznavanja hrvatskoga jezika za neizvorne govornike na razini B1 napravljen je po uzoru na opisnik za razinu B1 iz Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike.

Za prijavu je potrebna putovnica ili neki drugi identifikacijski dokument, a tijekom prijave pristupnici će dobiti podatke za uplatu. Prijava je gotova nakon što pristupnici dostave potvrdu o uplati.  Broj je pristupnika na ispitnom roku ograničen.