Odluka o upisu polaznika u programe osposobljavanja i usavršavanja u školskoj godini 2021./2022.

10. 6. 2021.

EdukaCentar

Edukacijski Centar - Ustanova za obrazovanje

Trnčevićev put 25, Zagreb

 

Na temelju čl.  35., st. 1. i st. 2  Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN 129/08, NN 52/10) i čl. 14. st. 1. Statuta Edukacijskog Centra - Ustanova za obrazovanje, Upravno vijeće Edukacijskog Centra - Ustanove za obrazovanje donosi

O D L U K U

O UPISU POLAZNIKA U PROGRAME OSPOSOBLJAVANJA i USAVRŠAVANJA  U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

 

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom odlukom utvrđuje se postupak i način upisa polaznika, vrste razrednih odjela, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis polaznika u školskoj godini 2021./2022.

II.

Polaznici se prijavljuju i upisuju u programe osposobljavanja i usavršavanja u školskoj godini 2021./2022. osobnim putem na adresama provođenja programa Ustanove za obrazovanje, poštom, putem e-maila ili telefona, a na temelju natječaja za upis koji raspisuje i objavljuje Ustanova za obrazovanje.

III.

U program osposobljavanja i usavršavanja u školskoj godini 2021./2022. planiraju se upisi u sljedeće razredne odjele:

*  programi osposobljavanja: za poslove instruktora joge i za poslove instruktora pilatesa, za programe osposobljavanja za poslove koordinatora/ice društvenih mreža, suradnik/ica u pripremi i provedbi EU projekata, za poslove računalnog operatera, knjigovodstveni/a administrator/ica-program obrazovanja i programe usavršavanja: za poslove samostalnog/e računovođe/tkinje i za poslove voditelja/ice pripreme i provedbe EU projekata, izvan sjedišta, na adresama Ul. Domovinskog rata 46, u Splitu i Preradovićeva 39, u Zagrebu.

IV.

Obavijest o početku nastave za pojedine programe bit će stavljena na mrežnoj stranici Ustanove za obrazovanje.  

UPISNI ROKOVI ZA PROGRAME OSPOSOBLJAVANJA

V.

Polaznici će se prijavljivati za upis u programe osposobljavanja i usavršavanja u školskoj godini 2021./2022. tijekom cijele školske godine.  Upravno vijeće će na temelju broja prijava odlučiti hoće li početi sa programom osposobljavanja i usavršavanja kao i o početku nastavne godine.

ZA UPIS POLAZNIKA

VI.

(1) Natječaj za upis polaznika objavljuje se najkasnije do 30. lipnja 2021, za jesenski rok na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Ustanove za obrazovanje.

(2) Natječaj za upis sadrži:

– popis programa obrazovanja,

– rokove za upis polaznika u programe obrazovanja,

– popis zdravstvenih kontraindikacija za programe obrazovanja,

– popis dokumentacije koja je uvjet upisa,

– druge kriterije i uvjete upisa koji se utvrđuju u skladu s ovom odlukom i Odlukom o elementima i kriterijima.

TROŠKOVI OBRAZOVANJA

VII.

(1) Odluku o troškovima obrazovanja donosi Upravno vijeće  na prijedlog privremenog ravnatelja.

(2) Ustanova za obrazovanje može potpuno ili djelomično osloboditi polaznika obveze plaćanja troškova obrazovanja o čemu odluku donosi Upravno vijeće na prijedlog privremenog ravnatelja.

U Zagrebu, 10. lipnja 2021.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Edukacijski centar - Ustanova za obrazovanje